هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( قارچهای دارویی: معرفی، تکنولوژی تولید، استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی و اشتغالزایی )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر قارچ ها یکی از امیدبخش ترین موجودات زنده ای هستند که در تحقیقات زیست فناوری (صنعت، پزشکی و کشاورزی) مورد استفاده قرار میگیرند. در این بین، قارچ های دارویی کلاهکدار که غالبأ هم مصرف خوراکی و هم مصرف دارویی دارند به یکی از ارزشمندترین منابع زیستی در صنایع داروسازی تبدیل شده اند و کاربردهای فراوانی در این زمینه یافته اند. تاکنون 270 گونه قارچ دارویی شناخته شده اند که در فارماکوپه چین بیش از 100 گونه از این قارچ ها معرفی شده است. قارچهای دارویی اغلب مستقیماً از ضایعات بخشکشاورزی (مانند کاه و کلشغلات، ضایعات حاصل از هرس درختان، خاک اره، دانه قهوه، پوستپنبه دانه و غیره) استفاده مینمایند و بنابراین یکی از باصرفه ترین و اقتصادیترین محصولات هستند. در حال حاضر، برخی از عصاره ها و ترکیباتی که اخیرأ از قارچ های دارویی به دست آمده اند، امید زیادی را به لحاظ داشتن خواص تعدیل کننده سیستم ایمنی، ضد سرطان، درمان بیماریهای قلبی عروقی، ضد ویروس، ضد باکتری، ضد انگل و محافظت کننده در برابر هپاتیتو بیماری قند به وجود آورده اند. این قارچها دارای متابولیتهای ارزشمندی چون پلی ساکارید مانند آلفا دی گلوکان, رپنوئید, رنگیزه و ترکیبات فلاونوییدی میباشند که به ندرت در گیاهان آلی یافت میشوند. مطالعات علمی در مورد قارچ های دارویی، در طی دو دهه گذشته به طور فزاینده ای گسترشپیدا کرده استو مسلما در آینده نزدیکصنایع دارویی توجه ویژه ای (Lentinula به این منابع داشته و خواهد داشت. در این مقاله نتایج حاصل از 5 سال تحقیق بر روی قارچهای دارویی شیتاکه

کلمات کلیدی

, ضایعات کشاورزی, قارچهای دارویی, متابولیتهای ثانویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036555,
author = {عزیزی ارانی, مجید},
title = {قارچهای دارویی: معرفی، تکنولوژی تولید، استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی و اشتغالزایی},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ضایعات کشاورزی; قارچهای دارویی; متابولیتهای ثانویه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T قارچهای دارویی: معرفی، تکنولوژی تولید، استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی و اشتغالزایی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]