اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (3), سال (2013-4) , صفحات (97-119)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر توسعه ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازی )

نویسندگان: کاظم فرهمندگلیان , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , وحید قاسمی , عباس همتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجارب گذشته ی ایران نشان می دهد که افت وخیزهای درآمدهای ارزی نیازمند برگزیدن سیاست هایی در زمینه ی افزایش صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات کشاورزی است . زعفران ایران یکی از مهم ترین محصولاتی است که می تواند درآمد ارزی فراوانی را نصیب کشور کند. بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه ی بازار زعفران در داخل و خارج اهمیت فراوانی دارد. در این راستا سه عامل مهم بسته بندی، نام تجاری (برند)، و تجارت الکترونیک با بهره گیری از روش دلفی فازی و از راه مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 45 نفر از متخصصان بررسی شد. نتایج نشان داد که در خصوص کاستی ها و مشکلات موجود در بسته بندی زعفران مهم ترین عامل نیاز به سرمایه گذاری بالا، در زمینه ی نام تجاری مهم ترین عامل نبود تبلیغات مناسب و در زمینه ی تجارت الکترونیک زعفران مهم ترین عامل نبود دکترین مسئولیت مدنی در بروز خسارت اقتصادی است. هم چنین حفاظت از کالا، فرصت استفاده از تسهیلات ملی و جهانی و ایجاد بستر بازار جدید و قدرتمند تبادل اطلاعات بترتیب مهم ترین برتری های موجود در عامل بسته بندی زعفران، عامل نام تجاری و سرانجام تجارت الکترونیک زعفران است. گسترش سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک و انطباق ابعاد کاربردی آن با محصولات ویژه مانند زعفران، و بازبینی قوانین آن برای افزایش آگاهی عمومی و گسترش زمینه های استفاده از آن پیشنهاد می شود. توسعه ی دامنه ی دست رسی به اینترنت به ویژه بومی سازی آن در مناطق مختلف شهری و روستایی می تواند در تجارت الکترونیک زعفران نقش مهمی اجرا نماید. برنامه ریزی برای تامین نیروی متخصص از راه افزایش ظرفیت IT پذیرش در رشته های در دانشگاه ها می تواند به این امر کمک کند.

کلمات کلیدی

, بسته بندی, نام تجاری, برند, زعفران, تجارت الکترونیک, دلفی فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036557,
author = {فرهمندگلیان, کاظم and دانشورکاخکی, محمود and شاه نوشی فروشانی, ناصر and وحید قاسمی and عباس همتی},
title = {بررسی عوامل موثر بر توسعه ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازی},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {3},
month = {April},
issn = {2008-5524},
pages = {97--119},
numpages = {22},
keywords = {بسته بندی، نام تجاری، برند، زعفران، تجارت الکترونیک، دلفی فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر توسعه ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازی
%A فرهمندگلیان, کاظم
%A دانشورکاخکی, محمود
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A وحید قاسمی
%A عباس همتی
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2013

[Download]