دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , 2013-03-06

عنوان : ( ارزیابی تغییرات امپدانس صوتی با استفاده از خواص پتروفیزیکی و وارونسازی داده های لرزه ای در یکی از میادین نفتی خلیج فارس )

نویسندگان: سیده طیبه خلیلی , سیدکیوان حسینی , آرش وکیلی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نیاز روزافزون جوامع امروز به منابع هیدروکربنی، بهره گیری از روشهایی با بازدهی بیشتر و هزینه کمتر، امری ضروری است. بی شک حفاری به دیل دسترسی مستقیم به اعماق، دارای قطعیتی مناسب برای بررسی و شناخت لایه های زیر زمین می باشد ولی به جهت هزینه بالا و همچنین نقص ذاتی چاه ها در پوشش منطقه برای دستیابی مستقیم، لازم است روشی اتخاذ گردد که علاوه بر هزینه پایین، اطلاعات صحیح تری در اختیار قرار دهد. از آنجا که لرزه نگاری تنها روش برداشت اطلاعات از سطح می باشد، استخراج خواص پتروفیزیکی از برداشت های لرزه ای امری بسیار مطلوب می باشد. با استفاده از وارون سازی داده های لرزه ای و تلفیق اطلاعات حاصل از چاه نگاری می توان مدل مناسبی از امپدانس صوتی که نشانگر تغییر در جنس لایه های زمین است به دست آورد و امکان تخمین خواص پتروفیزیکی را فراهم آورد. در این تحقیق، با ترکیبی از داده های لرزه ای دو بعدی و اطلاعات چاه ها و افقهای تفسیری در یکی از میادین نفتی ایران واقع در خلیج فارس وارون سازی لرزه ای به روش های خارهای پراکنده و بر پایه مدل انجام و مدل امپدانس صوتی حاصل گردید. با مقایسه آنها مشخص شد که روش بر پایه مدل نتایج قابل قبولی را ارائه می نماید.

کلمات کلیدی

, امپدانس صوتی, وارون سازی لرزه ای, کیفیت مخزنی, نشانگر لرزه ای,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036566,
author = {خلیلی, سیده طیبه and حسینی, سیدکیوان and وکیلی, آرش and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {ارزیابی تغییرات امپدانس صوتی با استفاده از خواص پتروفیزیکی و وارونسازی داده های لرزه ای در یکی از میادین نفتی خلیج فارس},
booktitle = {دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی},
year = {2013},
location = {گچساران, ايران},
keywords = {امپدانس صوتی، وارون سازی لرزه ای، کیفیت مخزنی، نشانگر لرزه ای، پتروفیزیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تغییرات امپدانس صوتی با استفاده از خواص پتروفیزیکی و وارونسازی داده های لرزه ای در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
%A خلیلی, سیده طیبه
%A حسینی, سیدکیوان
%A وکیلی, آرش
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
%D 2013

[Download]