دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , 2013-03-06

عنوان : ( ارزیابی کیفیت مخزنی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس با استفاده از وارون سازی لرزه ای به روش sparse spike )

نویسندگان: آرش وکیلی , سیدکیوان حسینی , سیده طیبه خلیلی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملیات ارزیابی یک مخزن هیدروکربنی مسیری مشخص را در پروسه ی اکتشاف و تولید می پیماید تا به بهترین شکل و با کمترین هزینه ی اقتصادی تکمیل گردد و چشم انداز مناسبی از مخزن مورد بررسی را ارائه دهد. به منظور اقتصادی معرفی شدن یک مکان در صنعت نفت لازم است منطقه تحت برداشت لرزه ای و حفاری قرار گیرد. حفاری دارای قطعیتی مناسب برای بررسی و شناخت لایه های زیر زمین می باشد ولی حفر چاه دارای نقصی ذاتی برای دسترسی مستقیم بوده و هزینه ی بالایی در بر دارد. با استفاده از وارونسازی داده های لرزه ای و تلفیق اطلاعات حاصل از چاه نگاری می توان مدل مناسبی از خواص مخزنی به دست آورد. وارون سازی لرزه ای خود شامل روش های مختلف پیش از برانبارش و پس از برانبارش می باشد. روش خارهای پراکنده (sparse spike) یکی از روش های پس از برانبارش است که بر روی داده های پردازش شده اعمال می شود. در این تحقیق، با تلفیق داده های لرزه ای دو بعدی و اطلاعات چاه ها در یکی از میادین نفتی ایران واقع در خلیج فارس، وارون سازی لرزه ای به روش های خارهای پراکنده انجام شد و میزان تخلخل بعنوان یک پارامتر اساسی مخزن ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, وارون سازی لرزه ای, خارهای پراکنده, تخلخل, امپدانس صوتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036573,
author = {وکیلی, آرش and حسینی, سیدکیوان and خلیلی, سیده طیبه and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {ارزیابی کیفیت مخزنی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس با استفاده از وارون سازی لرزه ای به روش sparse spike},
booktitle = {دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی},
year = {2013},
location = {گچساران, ايران},
keywords = {وارون سازی لرزه ای، خارهای پراکنده، تخلخل، امپدانس صوتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفیت مخزنی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس با استفاده از وارون سازی لرزه ای به روش sparse spike
%A وکیلی, آرش
%A حسینی, سیدکیوان
%A خلیلی, سیده طیبه
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
%D 2013

[Download]