علوم آماری ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2013-2) , صفحات (151-166)

عنوان : ( سانسور فزاینده نوع I تطبیقی و کاربرد آن در مسائل طول عمر )

نویسندگان: محمد بیات , جعفر احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از روش های مختلف نمونه گیری بر اساس طرح سانسورهای متفاوت در مطالعات مربوط به طول عمر سیستم های مهندسی و آزمایش های صنعتی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در این مقاله مدل تطبیقی از سانسور فزاینده نوع 1 معرفی شده است. فرض شده است تعداد شی هایی که در یکی از مراحل آزمایش خارج می شوند، متغیری تصادفی و وابسته به زمان و بردار رخدادها و همچنین تعداد سانسور شده های قبلی باشد. نتایج توزیعی در حالت کلی به صورت تحلیلی و صریح به دست آمده است. نشان داده شده است برآوردگر درستنمایی ماکسیمم بر اساس طرح جدید منطبق با سانسور فزاینده نوع 1 معمولی است . در پایان مقاله برای تشریح بیشتر و مقایسه، مطالعه شبیه سازی برای توزیع نمایی یک پارامتری انجام شده است

کلمات کلیدی

, سانسور فزاینده نوع I, سانسور فزاینده نوع I تطبیقی, سانسور فزاینده نوع II, سانسور فزاینده نوع ‎II تطبیقی, طرح سانسور,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036588,
author = {بیات, محمد and احمدی, جعفر},
title = {سانسور فزاینده نوع I تطبیقی و کاربرد آن در مسائل طول عمر},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2013},
volume = {6},
number = {2},
month = {February},
issn = {1735-8183},
pages = {151--166},
numpages = {15},
keywords = {سانسور فزاینده نوع I، سانسور فزاینده نوع I تطبیقی، سانسور فزاینده نوع II، سانسور فزاینده نوع ‎II تطبیقی، طرح سانسور،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سانسور فزاینده نوع I تطبیقی و کاربرد آن در مسائل طول عمر
%A بیات, محمد
%A احمدی, جعفر
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2013

[Download]