دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر , 2013-10-09

عنوان : ( نقش شهرکهای صنعتی در توسع اجتماعی فرهنگی نواحی روستایی-نمونه موردی : شهرک صنعتی گرگان 2 )

نویسندگان: نسیم یوسفی , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعتی شدن به عنوان یک تصمیم سرنوشت ساز برای توسعه اقتصادی واجتماعی کشورهای در حال توسعه ضروری محسوب می شود. ایجاد شهرک های صنعتی در نوحواحی روستایی می تواد در تثبیت ونگه داشت جمعیت، تامین شغل وافزایش درامد برای روستاییان موثر باشد وبراین اساس در دو دهه اخیر ، استقرار صنایع در نواحی روستایی در قالب شهرک ها ونواحی صنعتی با هدف دستیابی به توسعه روستایی مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تاسیس شهرک صنعتی گرگان 2 باعث افزایش اشتغال وکاهش مهاجرت روستایی در منطقه شده است

کلمات کلیدی

, شهرک های صنعتی, توسعه اجتماعی وفرهنگی , شهرک صنعتی گرگان 2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036591,
author = {یوسفی, نسیم and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {نقش شهرکهای صنعتی در توسع اجتماعی فرهنگی نواحی روستایی-نمونه موردی : شهرک صنعتی گرگان 2},
booktitle = {دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر},
year = {2013},
location = {رشت, ايران},
keywords = {شهرک های صنعتی، توسعه اجتماعی وفرهنگی ، شهرک صنعتی گرگان 2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش شهرکهای صنعتی در توسع اجتماعی فرهنگی نواحی روستایی-نمونه موردی : شهرک صنعتی گرگان 2
%A یوسفی, نسیم
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر
%D 2013

[Download]