دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , 2013-09-12

عنوان : ( بررسی و تحلیل رگرسیونی نیروهای وارد برعضله گاستروکینیموس راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399 با رویکرد طراحی ارگونومیک )

نویسندگان: حسین فلاحی طرقی , محمدحسین عباسپور فرد , امین اظهری , مهدی خجسته پور , امین نیکخواه کلاچاهی , فرامرز هلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق نیروی وارد بر عضله گاستروکینیموس راننده تراکتور هنگام کلاچ گیری مورد بررسی قرار گرفت. تعداد افراد نمونه 30 نفر تعیین شد و بررسی‌ها بر روی دو تراکتور MF285 وMF399 صورت گرفت. نیروی مورد نیاز برای کلاچ گیری تراکتورهایMF285 و MF399 به ترتیب 340 و 290 نیوتن محاسبه شد. تفاوت زاویه قرارگیری زانوی پا در دو تراکتور در سطح پنج درصد معنی‌دار محاسبه شد. میانگین کاهش آستانه درد در عضله گاستروکینیموس راننده در تراکتور MF285 بعد از 30 ثانیه و 60 ثانیه کلاچ گیری و 60 ثانیه استراحت پس از کلاچ گیری بیش تر از تراکتور MF399 به دست آمد. شاخص BMI نیز بیش ترین ضریب رگرسیونی را در همه فواصل در حین و پس ازکلاچ گیری بر روی کاهش آستانه درد رانندگان هر دو تراکتور داشت. پیشنهاد می‌گردد، برای کاهش نیروی وارده برای کلاچ گیری تراکتورMF285 ، اصلاحات لازم در مکانیزم کلاچ گیری این تراکتور صورت گیرد. برای اینکار می توان مفصل انتقال نیرو بین پدال و دیسک در مکانیزم کلاچ گیری را از چدن ریخته گیری ساخت.

کلمات کلیدی

, ارگونومی, تراکتور, راننده, عضله و گاستروکینیموس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036598,
author = {فلاحی طرقی, حسین and عباسپور فرد, محمدحسین and امین اظهری and خجسته پور, مهدی and نیکخواه کلاچاهی, امین and فرامرز هلالی},
title = {بررسی و تحلیل رگرسیونی نیروهای وارد برعضله گاستروکینیموس راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399 با رویکرد طراحی ارگونومیک},
booktitle = {دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {ارگونومی، تراکتور، راننده، عضله و گاستروکینیموس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل رگرسیونی نیروهای وارد برعضله گاستروکینیموس راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399 با رویکرد طراحی ارگونومیک
%A فلاحی طرقی, حسین
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A امین اظهری
%A خجسته پور, مهدی
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A فرامرز هلالی
%J دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
%D 2013

[Download]