دومین کنفرانس بین المالی اکوستیک و ارتعاشات , 2012-09-28

عنوان : ( ارزیابی شدت خسارت در سازه‌ها به کمک انرژی سیگنال‌های دریافتی از پاسخ‌های دینامیکی )

نویسندگان: هاشم جهانگیر , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روشی برای ارزیابی شدت خسارت‌ها در سازه‌های تیری ارائه می‌شود. این روش برپایه‌ی انرژی‌ سیگنال‌های به دست آمده از پاسخ‌های دینامیکی سازه بنا شده است. شکل مود‌های ارتعاشی و کرنش‌های مودال سازه در حالت آسیب‌دیده و آسیب‌ندیده، به عنوان سیگنال‌های ورودی تبدیل موجک در نظر گرفته می‌شوند. سپس، با استفاده از سیگنال جزئیات به دست آمده از این تبدیل، به ارزیابی شدت خسارت‌ها در مرحله‌های مختلف پرداخته می‌شود. خسارت‌های ساختگی تکی، دوتایی و سه‌تایی به صورت ترک‌هایی با ارتفاع‌های مختلف در مقطع تیر، برای ارزیابی توانایی روش پیشنهادی بررسی شده‌اند. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که کرنش‌های مودی نسبت به شکل مود‌های ارتعاشی حساسیت بیشتری به خسارت دارند و می‌توان از شاخص خسارت ارائه شده در این مقاله برای ارزیابی شدت خسارت‌ها در سازه‌های تیری بهره جست.

کلمات کلیدی

, خسارت‌, تبدیل موجک, شکل مود, کرنش مودال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036606,
author = {جهانگیر, هاشم and اصفهانی, محمدرضا},
title = {ارزیابی شدت خسارت در سازه‌ها به کمک انرژی سیگنال‌های دریافتی از پاسخ‌های دینامیکی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المالی اکوستیک و ارتعاشات},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خسارت‌، تبدیل موجک، شکل مود، کرنش مودال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شدت خسارت در سازه‌ها به کمک انرژی سیگنال‌های دریافتی از پاسخ‌های دینامیکی
%A جهانگیر, هاشم
%A اصفهانی, محمدرضا
%J دومین کنفرانس بین المالی اکوستیک و ارتعاشات
%D 2012

[Download]