کنفرانس فیزیک ایران 1385 , 2006-08-28

عنوان : ( مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای NdBa2Cu3O7 براساس مدل جفت پلارونی )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , رستم آبادی، ابراهیم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاومت الکتریکی ابررسانای بس بلور NdBa2Cu3O7-ᵟ اندازه گیری شده است. برای تحلیل مقاومت الکتریکی از مدل پلارون استفاده شده است. این مدل داده های تجربی را در دماهای نزدیک دمای بحرانی ب ابررسانایی به خوبی توصیف می کند. نتایج پیشنهاد می کند که ناحیه ی افت و خیز های ابررسانایی خیلی باریکتر از آنچه است که تا بحال انتظار می رفت.

کلمات کلیدی

, ابررسانا؛ NdBa2Cu3O7, ᵟ؛ جفت پلارون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036612,
author = {قربانی, شعبان رضا and رستم آبادی، ابراهیم},
title = {مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای NdBa2Cu3O7 براساس مدل جفت پلارونی},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1385},
year = {2006},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {ابررسانا؛ NdBa2Cu3O7-ᵟ؛ جفت پلارون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای NdBa2Cu3O7 براساس مدل جفت پلارونی
%A قربانی, شعبان رضا
%A رستم آبادی، ابراهیم
%J کنفرانس فیزیک ایران 1385
%D 2006

[Download]