علوم قرآن و حدیث, دوره (48), شماره (97), سال (2017-1) , صفحات (43-69)

عنوان : ( کاربرد «اعتبار» در تصحیح روایات کتاب الحجة کافی )

نویسندگان: علی ثامنی , مهدی جلالی , عباس اسمعیلی زاده , سهیلا پیروزفر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معتبر بودن مجموعه روایات بخش امامت اصول کافی موسوم به کتاب الحجة که از مهمترین منابع روایی شیعه در موضوع امامت به شمار می‌رود ، در میان علمای متقدم امامی اجمالاً امری مسلم بوده است . علت این امر توجه ایشان به وثوق صدوری به عنوان مبنای پذیرش روایات و بهره‌گیری از قرائن خارجیِ صحت روایات بوده است . اما در نگاه متأخرین که تکیه آن‌ها در ارزیابی روایات عمدتاً بر وثاقت راویان سند متمرکز شده ، آمار روایات معتبر به حدود 40 درصد کاهش یافته است . برخی نیز با سخت‌گیری شدید در دو حوزه سند و متن روایات ، تنها 10 درصد این روایات را صحیح و معتبر تلقی کرده‌اند . در این مقاله با جستجوی روایات همسان (متابع) برای احادیثِ ضعیف السند کتاب الحجة کافی از سایر مصادر روایی ، نشان داده شده که تعداد 90 روایت برابر با 31/13 درصد این روایات مطابق داوری‌های رجالی آیة الله خوئی دارای متابع معتبر می‌باشد .

کلمات کلیدی

, کافی , کتاب الحجة , اعتبار , روایت معتبر , روایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036614,
author = {ثامنی, علی and جلالی, مهدی and اسمعیلی زاده, عباس and پیروزفر, سهیلا},
title = {کاربرد «اعتبار» در تصحیح روایات کتاب الحجة کافی},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2017},
volume = {48},
number = {97},
month = {January},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {43--69},
numpages = {26},
keywords = {کافی ، کتاب الحجة ، اعتبار ، روایت معتبر ، روایت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد «اعتبار» در تصحیح روایات کتاب الحجة کافی
%A ثامنی, علی
%A جلالی, مهدی
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A پیروزفر, سهیلا
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2017

[Download]