اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (103-113)

عنوان : ( راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی با استفاده از رویکرد (SWOT) تحلیل عوامل استراتژیک )

نویسندگان: علی بزرگمهر , امین نعمتی , حجت اله ربانی نسب , ابوالفضل یاری , محمد قربانی , مصطفی حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‎ها و تهدیدها در صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی، در این مطالعه‎ از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک استفاده شد. اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه‎ تخصصی با 20 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع کشاورزی، کارشناسان باغبانی استان و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان در سال 1391 جمع‎آوری گردید. نتایج نشان ‎داد که وجود مواد خام اولیه باغی بیش از ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی استان با وزن نسبی (014316/0) و امتیاز نهایی (05/0) به عنوان مهمترین عامل قوت در شکل‎گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان است. عدم برخورداری اکثر صنایع باغی استان از واحدهای تحقیق و توسعه بر اساس معیار آنتروپی با وزن نسبی (02365/0) و امتیاز نهایی (05/0)، به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر عدم شکل‎گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان تشخیص داده شد. امکان جذب سرمایه‎گذاری خارجی در صنایع باغی استان به عنوان مهمترین فرصت در شکل‎گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان با وزن نسبی (148058/0) و امتیاز نهایی (4/0) و بی‎ثباتی در برنامه‎ریزی تولیدی محصولات باغی از سوی کشاورزان استان با وزن نسبی (205475/0) و امتیاز نهایی (4/0) به عنوان مهمترین تهدید در شکل‎گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی است. با توجه به نتایج، توسعه سردخانه‏های متناسب با حجم تولیدات باغی استان به منظور تأمین نیاز صنایع موجود استان و کاهش بخشی از ضایعات و بهبود واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان به منظور افزایش قدرت رقابت‎پذیری صنایع باغی استان با صنایع باغی استان‎های همجوار به عنوان راهبردهای بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی معرفی شده است.

کلمات کلیدی

, صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی, مازاد مواد اولیه باغی, خراسان‎شمالی, سرمایه‎گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036633,
author = {علی بزرگمهر and امین نعمتی and حجت اله ربانی نسب and ابوالفضل یاری and قربانی, محمد and مصطفی حیدری},
title = {راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی با استفاده از رویکرد (SWOT) تحلیل عوامل استراتژیک},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۲۲},
pages = {103--113},
numpages = {10},
keywords = {صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی، مازاد مواد اولیه باغی، خراسان‎شمالی، سرمایه‎گذاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی با استفاده از رویکرد (SWOT) تحلیل عوامل استراتژیک
%A علی بزرگمهر
%A امین نعمتی
%A حجت اله ربانی نسب
%A ابوالفضل یاری
%A قربانی, محمد
%A مصطفی حیدری
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۲۲
%D 2013

[Download]