هفتمین گنکره ملی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( کاربرد میراگر پاندولی اصطکاکی در قاب مهاربندی و تاثیر ان بر رفتار و پاسخ سازه )

نویسندگان: مسعود بزرگوار , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم آونگ اصطکاکی FPS به عنوان یک جداساز لرزه ای مناسب اغلب مورد توجه محققین بوده و در بسیاری ازسازه ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا به معرفی میراگر پاندولی اصطکاکی FPD (Friction Pendulum Damper) به عنوان یک میراگر جدید پرداخته و در ادامه استفاده از این میراگر در قاب مهاربندی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین در این مطالعه، مدلسازی و تاثیر عواملی چون شعاع انحناء و بار لغزش در رفتار سازه مورد بررسی قرار گرفته اند. برای ارزیابی، این سیستم در دو قاب فولادی مهاربندی سه و هشت طبقه مدل شده است و پاسخ غیرخطی تاریخچه زمانی برای دو شتاب پایه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت قاب مهاربندی معمولی با قاب مهاربندی مجهز به میراگر پاندولی اصطکاکی FPD و میراگر اصطکاکی PALL مقایسه شده اند.نتایج نشان می دهند میراگر پاندولی اصطکاکی FPD همانند میراگر اصطکاکی PALL انرژی زیادی را مستهلک کرده به طوری که هیچ یک از مهاربندها تسلیم نگشتند در حالی که، در قاب مهاربندی معمولی تعدادی از مهاربندها تسلیم می شوند. افزایش شعاع انحناء باعث افزایش تغییرمکان بیشینه بام، کاهش برش پایه و شتاب حداکثر بام گردیده است. همچنین افزایش بار لغزش باعث کاهش تغییرمکان ها و افزایش برش پایه شده است. پاسخ های سازه مجهز به میراگر پاندولی اصطکاکی در محدوده بار لغزش بهینه، نسبت به سازه بدون میراگر کاهش قابل توجهی داشته است. میراگر پاندولی اصطکاکی FPD با توجه به وجود سختی بازدارنده خود، در قاب مهاربندی معمولی برای کاهش پاسخ ها نسبت به میراگر اصطکاکی PALL عملکرد بهتری از خود نشان داده است.

کلمات کلیدی

, سازه, میراگر پاندولی اصطکاکی FPD, میراگر اصطکاکی PALL, قاب مهاربندی, بار لغزش بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036635,
author = {بزرگوار, مسعود and کرم الدین, عباس},
title = {کاربرد میراگر پاندولی اصطکاکی در قاب مهاربندی و تاثیر ان بر رفتار و پاسخ سازه},
booktitle = {هفتمین گنکره ملی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {سازه، میراگر پاندولی اصطکاکی FPD، میراگر اصطکاکی PALL، قاب مهاربندی، بار لغزش بهینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد میراگر پاندولی اصطکاکی در قاب مهاربندی و تاثیر ان بر رفتار و پاسخ سازه
%A بزرگوار, مسعود
%A کرم الدین, عباس
%J هفتمین گنکره ملی عمران
%D 2013

[Download]