هفتمین کنگره ملی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( تعیین جابجایی هدف قاب های فلزی با سیستم دوگانه توسط روش های مختلف )

نویسندگان: عباس کرم الدین , حسینعلی رهدار , سمانه خاک سفیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036636,
author = {کرم الدین, عباس and رهدار, حسینعلی and سمانه خاک سفیدی},
title = {تعیین جابجایی هدف قاب های فلزی با سیستم دوگانه توسط روش های مختلف},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {رفتار غیر ارتجاعی ، انالیز غیر خطی ، ضرائب جابجایی ، مودهای غیر وابسته ، سیستم خمشی ویژه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین جابجایی هدف قاب های فلزی با سیستم دوگانه توسط روش های مختلف
%A کرم الدین, عباس
%A رهدار, حسینعلی
%A سمانه خاک سفیدی
%J هفتمین کنگره ملی عمران
%D 2013

[Download]