هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( بررسی عملکرد قاب های فلزی دوگانه توسط روش های مختلف )

نویسندگان: عباس کرم الدین , حسینعلی رهدار , سمانه خاک سفیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036637,
author = {کرم الدین, عباس and رهدار, حسینعلی and سمانه خاک سفیدی},
title = {بررسی عملکرد قاب های فلزی دوگانه توسط روش های مختلف},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {رفتار غیر ارتجاعی ، انالیز غیر خطی ، ضرائب جابجایی ، مود های غیر وابسته ، سیستم دوگانه ، سطح عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد قاب های فلزی دوگانه توسط روش های مختلف
%A کرم الدین, عباس
%A رهدار, حسینعلی
%A سمانه خاک سفیدی
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]