اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی پتانسیل تولید و استفاده از سوخت های زیستی در ایران )

نویسندگان: مینا توزنده جانی , فاطمه خزاعی فدافن , حسین یزدان داد , امید صفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منابع انرژی نقش بسیار مهمی در دنیای آینده بازی خواهند نمود. افزایش غلظت گازهای گلخانه ای و عوارض ناشی از آن و بویژه گرم شدن تدریجی زمین باعث توجه جهانی در اصلاح این پدیده و انتقال سیستم های انرژی ازسوخت های فسیلی به منابع قابل تجدید گردیده است. سوخت های زیستی سوخت هایی هستند که از محصولات کشاورزی و گیاهی یا بقایای گیاهان و نباتات و یا فضولات حیوانی تهیه می شوند و به دلیل نداشتن گوگرد دارای قابلیت بهسوزی بیشتر و آلودگی کمتر هستند. این سوخت ها که شامل بیواتانل، بیومتانل، بیوهیدروژن و بیودیزل می گردد، می تواند به عنوان جایگزینی برای سوخت های فسیلی به کار گرفته شود. گرچه برخی محققان معتقدند که سوخت هایی زیستی باعث دامن زدن به بحران غذایی می شود و تامین غذای آینده بشر را با چالش مواجه می کند. بهترین راه برای توسعه سوخت های زیستی به کارگیری ارضی بایر و نا کارآمد می باشد. کشور برزیل با در دست داشتن 39 درصد حجم بازار بیشترین حجم تولید سوخت های زیستی را نیز به خود اختصاص داده است و بعد از آن کشور ایالات متحده آمریکا با حجم 20 درصدی تولید در رتبه بعدی قرار دارد.

کلمات کلیدی

, منابع انرژی, زیستتوده, سوختهای زیستی, سوختهای فسیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036646,
author = {توزنده جانی, مینا and خزاعی فدافن, فاطمه and یزدان داد, حسین and صفری, امید},
title = {بررسی پتانسیل تولید و استفاده از سوخت های زیستی در ایران},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {منابع انرژی، زیستتوده، سوختهای زیستی، سوختهای فسیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل تولید و استفاده از سوخت های زیستی در ایران
%A توزنده جانی, مینا
%A خزاعی فدافن, فاطمه
%A یزدان داد, حسین
%A صفری, امید
%J اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
%D 2013

[Download]