هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران , 2013-09-04

عنوان : ( بررسی ساختواژه زبان فارسی امروز بر اساس رویکرد کمی رده شناسی )

نویسندگان: شهلا شریفی , الهام اخلاقی باقوجری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکرد کمی رده شناسی ساختواژی، رویکردی است که گرینبرگ ان را معرفی کرده است تا بتوان زبانها را بر اساس برخی متغیرها به صورت یک پیوستار مرتب کرد.

کلمات کلیدی

, ساختواژه, رده شناسی, زبان فارسی, رویکرد کمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036653,
author = {شریفی, شهلا and اخلاقی باقوجری, الهام},
title = {بررسی ساختواژه زبان فارسی امروز بر اساس رویکرد کمی رده شناسی},
booktitle = {هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران},
year = {2013},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {ساختواژه، رده شناسی، زبان فارسی، رویکرد کمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختواژه زبان فارسی امروز بر اساس رویکرد کمی رده شناسی
%A شریفی, شهلا
%A اخلاقی باقوجری, الهام
%J هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
%D 2013

[Download]