نهمین سمینار احتمال و فرایند تصافی , 2013-09-11

عنوان : ( رگرسیون چندک غیر خطی به کمک تابع مفصل )

نویسندگان: مرتضی محمدی , مهدی عمادی , محمد امینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هنگامی که توزیع داده ها نرمال نباشد و نقاط دور افتاده داشته باشیم، پایداری نتایج الگوی رگرسیون حداقل مربعات معمولی ضعیف است در حالی که رگرسیون چندک این محدودیتها را ندارد. رگرسیون چندک ابزار اولیه ای برای براورد چندک های شرطی متغیر وابسته در مقابل متغیر مستقل است. این نوع از رگرسیون برای اندازه گیری اثر متغیهای مستقل بر روی متغیر وابسته، نه تنها در مرکز توزیع بلکه در دم بالا و پایین نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

تابع مفصل رگرسیون غیر خطی رگسیون چندک مقدار کرانگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036660,
author = {محمدی, مرتضی and عمادی, مهدی and امینی, محمد},
title = {رگرسیون چندک غیر خطی به کمک تابع مفصل},
booktitle = {نهمین سمینار احتمال و فرایند تصافی},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {تابع مفصل رگرسیون غیر خطی رگسیون چندک مقدار کرانگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رگرسیون چندک غیر خطی به کمک تابع مفصل
%A محمدی, مرتضی
%A عمادی, مهدی
%A امینی, محمد
%J نهمین سمینار احتمال و فرایند تصافی
%D 2013

[Download]