بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , 2011-10-31

عنوان : ( (RPFC) جایابی و تحلیل عملکرد کنترل کننده شارش توان گردان توان گردان )

نویسندگان: محمد طلوع خیامی , محمّد حسینی ابرده , حیدر علی شایانفر , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور افزایش ظرفیت، انعطافپذیری و FACTS ادوات کنترلپذیری شبکههای انتقال مورد استفاده قرار میگیرند . در ساختار این تجهیزات معمولا از کلیدهای الکترونیک قدرت استفاده میشود، که گران هستند . علاوه بر اینکه فرآیند کلیدزنی میتواند باعث ایجاد مشکلات کیفیت توان در شبکه یکی از ادوات ،(RPFC) شود. کنترل کننده شارش توان گردان بر مبنای ساختار ترانسفورماتور گردان جابجا کننده FACTS است. در این مقاله، بر اساس یک مدل فرمول (RPST) فاز بندی جدید، مشخصات عملکرد حالت ماندگار این تجهیز، تحلیل میشود. توانایی آن در کنترل توان اکتیو و راکتیو خط انتقال بررسی شده و روابطی برای محاسبه محدودیت های ناحیه کاری آن ارائه می گردد . علاوه بر این؛ جایابی آن براساس شاخ صهای امنیت بارگذاری و امنیت ولتاژ در شبکه انتقال برق منطقه ای خراسان مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, کنترل توان اکتیو, کنترل توان راکتیو. , RPFC , کنترل کننده شارش توان گردان , FACTS ادوات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036671,
author = {محمد طلوع خیامی and حسینی ابرده, محمّد and حیدر علی شایانفر and قاضی, رضا},
title = {(RPFC) جایابی و تحلیل عملکرد کنترل کننده شارش توان گردان توان گردان},
booktitle = {بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل توان اکتیو، کنترل توان راکتیو. ،RPFC ، کنترل کننده شارش توان گردان ،FACTS ادوات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T (RPFC) جایابی و تحلیل عملکرد کنترل کننده شارش توان گردان توان گردان
%A محمد طلوع خیامی
%A حسینی ابرده, محمّد
%A حیدر علی شایانفر
%A قاضی, رضا
%J بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2011

[Download]