هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس باریجه در رویشگاه طبیعی شهرستان الیگودرز )

نویسندگان: رضا گیمدیل , مجید عزیزی ارانی , خانی شاهکرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه باریجه از خانواده چتریان یکی از گیاهان دارویی ایران بوده و از دیرباز در طب سنتی مورد استفاده فراوان داشته است. این گیاه در گذشته به عنوان ضدعفونی کننده، ضد درد، ضد سرفه و آسم، سقط کننده جنین، و درمان ناراحتی های گوارشی و نیروبخش مورد استفاده بوده است. بخش مورد استفاده در باریجه شیرابه آن می باشد که از برش غده بدست آمده و شامل ترکیبات رزین ، اسانس و صمغ خواهد بود. صمغ این گیاه در اوایل تابستان 1390 از منطقه کاکلستان شهرستان الیگودرز جمع آوری وبعد از استخراج اسانس به روش تقطیر با آب وتوسط دستگاه کلونجر وبرای مدت 3 وگاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج (GC) ساعت انجام شد. ترکیبات شیمیایی اسانس با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی 3/ 18 درصد آلفا پینن، 3 / 49 درصد بتا پینن، 3 / شناسایی شد. ترکیبات اصلی موجود در اسانس باریجه شامل 1 (GC/MS) جرمی درصد آلفا توجن بود.

کلمات کلیدی

, باریجه, کاکلستان, گازکروماتوگرافی, اجزاء اسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036675,
author = {گیمدیل, رضا and عزیزی ارانی, مجید and خانی شاهکرمی},
title = {بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس باریجه در رویشگاه طبیعی شهرستان الیگودرز},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {باریجه، کاکلستان، گازکروماتوگرافی، اجزاء اسانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس باریجه در رویشگاه طبیعی شهرستان الیگودرز
%A گیمدیل, رضا
%A عزیزی ارانی, مجید
%A خانی شاهکرمی
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]