کنفرانس فیزیک ایران 1386 , 2007-08-27

عنوان : ( مقاومت الکتریکی در ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ بر اساس مدل جفت پلارونی )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , اسلامی محمدیه، حمید , ایزدی زاده، ربابه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات بس بلوری ابررسانای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ با 3/0≥x≥0 به روش استاندارد واکنش حالت جامد ساخته شدند. مقاومت الکتریکی این ابررساناها اندازه گیری شده است. تغییرات مقاومت الکتریکی در دمای اتاق نشان می دهد که با افزایش غلظت آلایش چگال حاملهای بار کاهش می یابد. برای تحلیل مقاومت الکتریکی از مدل جفت استفاده شده است. این مدل داده های تجربی را تا دمای نزدیک به دمای بحرانی ابررسانایی به خوبی توصیف می کند. نتایج پیشنهاد می کند که افزایش غلظت آلایش Pr ، علاوه بر پر کردن حفره های ابررسانایی باعث جایگزیده شدن حفره های متحرک می گردد.

کلمات کلیدی

, ابررسانایی؛ توان گرماالکتریسیته, آلایش Pr, چگالی حفره ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036681,
author = {قربانی, شعبان رضا and اسلامی محمدیه، حمید and ایزدی زاده، ربابه},
title = {مقاومت الکتریکی در ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ بر اساس مدل جفت پلارونی},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1386},
year = {2007},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {ابررسانایی؛ توان گرماالکتریسیته، آلایش Pr، چگالی حفره ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقاومت الکتریکی در ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ بر اساس مدل جفت پلارونی
%A قربانی, شعبان رضا
%A اسلامی محمدیه، حمید
%A ایزدی زاده، ربابه
%J کنفرانس فیزیک ایران 1386
%D 2007

[Download]