هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( پیاده سازی معادلات بنیادی در تحلیل های غیرخطی اجزای محدود بتن مسلح )

نویسندگان: هادی آخوندزاده , منصور قلعه نوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت صحیح رفتار پیچیده سازه های بتن مسلح همیشه از چالش های پیش روی محققین بوده است. یکی از دلایل رفتارهای متنوعی است که بتن بعد از ترک خوردگی تحت بارگذاری، از خود به نمایش می گذارد. خوشبختانه امروزه با توجه به توسعه کدهای محاسباتی تحلیل غیرخطی، محققین را به سمت استفاده از مدل سازی کامپیوتری سوق داده است. نتایج تحلیل اجزای محدود به نوع مدل ماده بنیادی به کار گرفته شده که رابطه کرنش ها و تنش ها را بیان می کند، بستگی فراوانی دارد. بدین منظور در این مطالعه با تشریح مدل های بنیادی مختلف به روند پیاده سازی آن در کد حلگر می پردازیم. بدلیل اهمیت تعریف رفتار غیر خطی مصالح در کشش رابطه ای پیشنهادی با استفاده از نتایج تجربی برای نرم شوندگی کششی ارائه خواهد شد. از این رو برای تعیین ثوابت و پارامترهای مورد نیاز از تیرهای بتن مسلح تورنتو استفاده شد. جهت اعتبار سنجی تحلیل توسط نرم افزار اجزای محدود با نتایج در دسترس آزمایش ها به بررسی پاسخ های بار-تغییر مکان این تیرها می پردازیم. در پایان توافق قابل قبولی بین نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی به چشم می خورد که حاکی از برازش مناسب شبیه سازی عددی می باشد.

کلمات کلیدی

, مدل بنیادی تنش-کرنش, نگره جزء محدود, نرم افزار آباکوس, نمودار بار-تغییر مکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036698,
author = {هادی آخوندزاده and قلعه نوی, منصور},
title = {پیاده سازی معادلات بنیادی در تحلیل های غیرخطی اجزای محدود بتن مسلح},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {مدل بنیادی تنش-کرنش، نگره جزء محدود، نرم افزار آباکوس، نمودار بار-تغییر مکان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیاده سازی معادلات بنیادی در تحلیل های غیرخطی اجزای محدود بتن مسلح
%A هادی آخوندزاده
%A قلعه نوی, منصور
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]