هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( بررسی بکارگیزی FRP در دیوارهای برشی به منظور کاهش اثر خروج از مرکزیت سازه های نامتقارن )

نویسندگان: هادی قائم دوست , منصور قلعه نوی , محمد قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیوار برشی ، خروج از مرکزیت ، تقویت FRP ، ضریب رفتار

کلمات کلیدی

, دیوار برشی , خروج از مرکزیت , تقویت FRP , ضریب رفتار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036700,
author = {هادی قائم دوست and قلعه نوی, منصور and محمد قاسمی},
title = {بررسی بکارگیزی FRP در دیوارهای برشی به منظور کاهش اثر خروج از مرکزیت سازه های نامتقارن},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {دیوار برشی ، خروج از مرکزیت ، تقویت FRP ، ضریب رفتار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بکارگیزی FRP در دیوارهای برشی به منظور کاهش اثر خروج از مرکزیت سازه های نامتقارن
%A هادی قائم دوست
%A قلعه نوی, منصور
%A محمد قاسمی
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]