هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( بررسی رفتار و ارائه مدلی برای پیش بینی ظرفیت خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , سیدحسین امام , علی رضا نقوی ریابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میله گرد FRP ، آنالیز حساسیت، ارائه مدل، آیین نامه ACI 440.1

کلمات کلیدی

, میله گرد FRP , آنالیز حساسیت, ارائه مدل, آیین نامه ACI 440.1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036702,
author = {قلعه نوی, منصور and سیدحسین امام and نقوی ریابی, علی رضا},
title = {بررسی رفتار و ارائه مدلی برای پیش بینی ظرفیت خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {میله گرد FRP ، آنالیز حساسیت، ارائه مدل، آیین نامه ACI 440.1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار و ارائه مدلی برای پیش بینی ظرفیت خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP
%A قلعه نوی, منصور
%A سیدحسین امام
%A نقوی ریابی, علی رضا
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]