فقه و مبانی حقوق اسلامی, دوره (45), شماره (2), سال (2013-2) , صفحات (1-13)

عنوان : ( پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی )

نویسندگان: عبداله بهمن پوری , حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله مفاهیمی که تأثیر زیادی در آراء فقها دارد، عناوین ضرر و حرج است. آنچه مسلّم است این است که انجام فعل ضرری از آنجا که مبعّد است، باطل است. امّا در مورد صحّت انجام فعل حرجی میان فقها اختلاف است؛ برخی آن را با قیاس به ضرر باطل دانسته‌اند. ادلّۀ دیگری نیز برای بطلان ارائه شده است که همگی مبتلا به اشکال است. این نوشتار با نقد ادلّۀ قائلین به بطلان فعل حرجی و ناکافی دانستن آن‌ها با تکیه بر ادلّه و استدلال‌های فقها و ارتکاز عقلی، درصدد اثبات صحّت انجام فعل حرجی و ارائۀ ملاک است.

کلمات کلیدی

ضرر؛ حرج؛ عزیمت؛ رخصت؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036704,
author = {بهمن پوری, عبداله and صابری, حسین},
title = {پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی},
journal = {فقه و مبانی حقوق اسلامی},
year = {2013},
volume = {45},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-8744},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {ضرر؛ حرج؛ عزیمت؛ رخصت؛ صحّت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی
%A بهمن پوری, عبداله
%A صابری, حسین
%J فقه و مبانی حقوق اسلامی
%@ 2008-8744
%D 2013

[Download]