بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق , 2012-11-12

عنوان : ( بررسی تاثیر گرمای تابستان بر عملکرد صنعت برق )

نویسندگان: محسن قاینی , رضا قاضی , مصطفی فراش باشی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش گرمای هوا واحدهای تولیدی دیگر قادر به تولید ظرفیت نامی خود نخواهند بود و لذا سطح تولید برق کاهش خواهد یافت. همچنین گرمای هوا باعث کاهش حد حرارتی تجهیزات شبکه انتقال میشود. از طرفی با توجه به الکتریکی بودن سیستمهای سرمایشی در کشور ما، گرمای هوا تاثیر قابل توجهی بر افزایش مصرف برق دارد که این موضوع نیز باعث افزایش نقطه کار تجهیزات تولید و انتقال میگردد. بنابراین میتوان گفت که گرمای هوا موجب کاهش کفایت و امنیت در تولید و شبکه های انتقال برق میشود. در این مقاله سعی میشود تاثیر دمای محیط بر عملکرد تولید و انتقال مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای کاهش این تاثیرات مطالعه شود، سپس وضعیت کفایت و امنیت بخش تولید و شبکه انتقال در دو پیک مصرف روز و شب با استفاده از نتایج شبیه- برای شبکه فوق توزیع و Digsilent سازی در نرم افزار انتقال خراسان با هم مقایسه میگردند. با توجه به اینکه عامل اصلی ایجاد پیک روز حرارت است، این مقایسه میتواند بنحوی تاثیر گرما را بر عملکرد سیستم آشکار سازد.

کلمات کلیدی

, دمای محیط, ظرفیت تولید, کفایت تولید و انتقال, امنیت شبکه , پیک بار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036717,
author = {قاینی, محسن and قاضی, رضا and مصطفی فراش باشی},
title = {بررسی تاثیر گرمای تابستان بر عملکرد صنعت برق},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دمای محیط، ظرفیت تولید، کفایت تولید و انتقال، امنیت شبکه ، پیک بار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر گرمای تابستان بر عملکرد صنعت برق
%A قاینی, محسن
%A قاضی, رضا
%A مصطفی فراش باشی
%J بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2012

[Download]