اقتصاد پنهان : انضباط اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی , 2013-09-14

عنوان : ( راهکارهای اقتصاد مقاومتی، قاچاق و حمایت از تولید داخلی )

نویسندگان: مهدی صالحی , نوید پایدارمنش , متینا خرمی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همواره تحریم های اقتصادی علیه ایران مشکلاتی را به دنبال داشته است. بدین منظور اقتصاد مقاومتی تنها راهکار کنونی برای فرار از این فشار تحریم ها به شمار می رود. ما در این مقاله با تبیین اقتصاد مقاومتی و و یا رهایی از اقتصاد متکی به نفت، به تاثیر (GDP) راهکارهای اجرای آن مانند افزایش تولید ناخالص داخلی حمایت از تولید داخلی و مشکلات ایجاد شده بوسیله قاچاق کالا (مانند کاهش درآمد سرانۀ ملی، ور شکستگی صنایع داخلی و گسترش فرهنگی اقتصاد پنهان) بر ساختار اقتصادی کشور می پردازیم؛ در پایان نیز به نتایجی مانند همسو کردن مردم با اهداف اقتصاد مقاومتی بوسیله ساختار نگری ، اعمال تدابیر ضد دامپینگ و مبارزه با پولشویی، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش ظرفیت های تولیدی با اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و فرهنگ سازی الگوی صحیح مصرف توسط دولت دست پیدا می کنیم.

کلمات کلیدی

, اقتصاد مقاومتی , تولید داخلی , قاچاق کالا – راهکارهای اقتصاد مقاومتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036723,
author = {صالحی, مهدی and پایدارمنش, نوید and خرمی کاخکی, متینا},
title = {راهکارهای اقتصاد مقاومتی، قاچاق و حمایت از تولید داخلی},
booktitle = {اقتصاد پنهان : انضباط اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اقتصاد مقاومتی - تولید داخلی - قاچاق کالا – راهکارهای اقتصاد مقاومتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکارهای اقتصاد مقاومتی، قاچاق و حمایت از تولید داخلی
%A صالحی, مهدی
%A پایدارمنش, نوید
%A خرمی کاخکی, متینا
%J اقتصاد پنهان : انضباط اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
%D 2013

[Download]