هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( بررسی روش های تخمین دامنه تاثیر سامانه Air Sparging در حذف مواد آلی فرار از آبهای زیر زمینی )

نویسندگان: , , سید محسن کرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سامانه Air Sparging (AS)، به عنوان راهکاری برای حذف مواد آلی فرار (VOCs) از ناحیه اشباع خاک در سفره های آب زیر زمینی مورد استفاده قرار میگیرد. نحوه پراکنش آلاینده در محیط متخلخل اشباع و نیز پراکنش گازهای حاصل در محیط غیر اشباع، اهمیت ویژه ای در ارزیابی عملکرد و کارایی سیستم AS و دامنه تاثیر گذاری آن دارد. تکنولوژی توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) توصیف دقیقی از جریان هوا پیرامون چاه های تزریق فراهم می نماید. استفاده از مواد ردیاب، تعیین غلظت اکسیژن محلول و اندازه گیری تغییر فشار در ناحیه اشباع نیز روشهایی جهت تخمین تقریبی دامنه تاثیر سامانه AS می باشند. در این پژوهش به بررسی روش های برآورد زدایش آلودگی و تخمین دامنه تاثیر پرداخته و مکانیزم عملکرد، مزایا و محدودیت های هر یک از این روشها را ارزیابی می نماییم.

کلمات کلیدی

, آب زیر زمینی, مواد آلی فرار, Air Sparging, دامنه تاثیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036727,
author = {, and , and کرابی, سید محسن},
title = {بررسی روش های تخمین دامنه تاثیر سامانه Air Sparging در حذف مواد آلی فرار از آبهای زیر زمینی},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {آب زیر زمینی، مواد آلی فرار، Air Sparging، دامنه تاثیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روش های تخمین دامنه تاثیر سامانه Air Sparging در حذف مواد آلی فرار از آبهای زیر زمینی
%A ,
%A ,
%A کرابی, سید محسن
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]