چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران , 2013-08-27

عنوان : ( برآورد پارامترهای الگوی وایبل مبتنی براثر مشخصه در سیستمهای مهندسی منسجم )

نویسندگان: محمدصادق صیام پوراشکاوندی , مهدی دوست پرست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پیرامون استنباط آماری توزیع طول عمر سیستم زمانی که اثر مشخصه آن موجود باشد، بحث می شود. مدل نرخ خطر متناسب که در قابلیت اعتماد بسیار رایج و پرکاربرد است در نظر گرفته شده است. هدف برآورد پارامتر تناسب با استفاده روش های گشتاوری و درستنمایی ماکسیمم در مدل یاد شده می باشد. بحثی بر روی توزیع وایبل با پارامتر شکل مختلف به عنوان مثال کاربردی ارایه شده و با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو کارایی برآوردگرها مقایسه می شود.

کلمات کلیدی

, سیستم نسجم, برآوردگر گشتاوری, برآورد درستنمایی ماکسیمم, اثر مشخصه, توزیع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036772,
author = {صیام پوراشکاوندی, محمدصادق and دوست پرست, مهدی},
title = {برآورد پارامترهای الگوی وایبل مبتنی براثر مشخصه در سیستمهای مهندسی منسجم},
booktitle = {چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیستم نسجم، برآوردگر گشتاوری، برآورد درستنمایی ماکسیمم، اثر مشخصه، توزیع وایبل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد پارامترهای الگوی وایبل مبتنی براثر مشخصه در سیستمهای مهندسی منسجم
%A صیام پوراشکاوندی, محمدصادق
%A دوست پرست, مهدی
%J چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2013

[Download]