بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق , 2012-11-12

عنوان : ( بررسی تداخل کنترل کننده های ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIGبا اجزای نیروگاه بادی با استفاده از تحلیل مدال خطی )

نویسندگان: علی ضیائی , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی، محدود بودن منابع سوخت فسیلی و افزایش آلودگی های زیست محیطی، استفاده از منابع انرژی پاک همچون انرژی باد را در صنعت برق به امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. توربین های بادی سرعت متغیر به‌دلیل کیفیت توان بهتر در حال جایگزینی به جای توربین‌های بادی سرعت ثابت هستند و از طرف دیگر ژنراتورهای DFIG نیز به‌دلیل توانایی تزریق و کنترل توان راکتیو، موارد استفاده بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. وجود کنترل‌کننده های توان اکتیو و راکتیو جهت کنترل توان خروجی توربین بادی مبتنی بر DFIG، موجبات ایجاد تداخل این کنترل کننده ها را با سایر مدهای سیستم همچون مدهای پیچشی توربین-ژنراتور، مدهای کنترل کننده های سیستم قدرت و... فراهم می کند. با توجه به این پدیده مهم، در این مقاله تداخل کنترل‌کننده های توان اکتیو و راکتیو ژنراتور القایی DFIG با سایر اجزای توربین-ژنراتور بادی، مخصوصا مدهای پیچشی، بررسی شده و در ادامه، تاثیر پارامترهایی همچون سرعت روتور، بار محلی و پارامترهای الکتریکی و مکانیکی مجموعه توربین– ژنراتور بادی بر روند میرایی مدهای پیچشی، مطالعه شده است. به‌منظور مطالعه و تحلیل پدیده تداخل از روش تحلیل مدال مبتنی بر خطی سازی معادلات سیستم حول نقطه تعادل پایدار استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, مزرعه بادی, ژنراتور القاییDFIG, مدهای سیستم, تحلیل مدال خطی, سرعت روتور, پارامترهای توربین بادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036775,
author = {ضیائی, علی and قاضی, رضا},
title = {بررسی تداخل کنترل کننده های ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIGبا اجزای نیروگاه بادی با استفاده از تحلیل مدال خطی},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مزرعه بادی، ژنراتور القاییDFIG، مدهای سیستم، تحلیل مدال خطی، سرعت روتور، پارامترهای توربین بادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تداخل کنترل کننده های ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIGبا اجزای نیروگاه بادی با استفاده از تحلیل مدال خطی
%A ضیائی, علی
%A قاضی, رضا
%J بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2012

[Download]