هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی , 2013-10-23

عنوان : ( بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی گاو،گوسفند و بز به کیست هیداتید در منطقه خراسان جنوبی طی سالهای 1384-1390 )

نویسندگان: محمد عزیز زاده , صفیه قهستانی , حسن برجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه میزان شیوع کیست هیداتید در نشخوارکنندگان خراسان جنوبی در طی سالهای 1384-1390 مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, کیست هیداتید, کشتارگاه, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036785,
author = {عزیز زاده, محمد and قهستانی, صفیه and برجی, حسن},
title = {بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی گاو،گوسفند و بز به کیست هیداتید در منطقه خراسان جنوبی طی سالهای 1384-1390},
booktitle = {هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کیست هیداتید،کشتارگاه،خراسان جنوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی گاو،گوسفند و بز به کیست هیداتید در منطقه خراسان جنوبی طی سالهای 1384-1390
%A عزیز زاده, محمد
%A قهستانی, صفیه
%A برجی, حسن
%J هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی
%D 2013

[Download]