بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2006-11-13

عنوان : ( بررسی و شبیهسازی روشهای پیشنهادی بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه های بادی سرعت ثابت با استفاده از نرم افزارPSCAD/EMTDC )

نویسندگان: هادی علی آبادی , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده اخیرا موضوع پایدار نگهداشتن نیروگاههای بادی در هنگام ایجاد اختلال در شبکه از اهمیت بس یار زیادی برخوردار گشته است . در این مقاله ابتدا به طور مختصر به بررسی رفتار نیروگاههای بادی در هنگام وقوع خطا یا افت ولتاژهای ناگهانی پرداخته و سپس با ارائه معیاری برای مقایسه میزان پایداری، چگونگی تاثیر روشهای مختلف در بهبود وضعیت پایداری ژنراتور مورد بررسی قرار می گیرد . روشهای مورد بررسی شامل تزریق توان راکتیو، تغییر مقادیر مقاومت و راکتانسهای روتور و استاتور، افزایش اینرسی و افزایش سختی محور توربین می باشد که در مرجع [ 1] ارائه شده اند. علاوه بر روشهای مرجع فوق , روش کاهش راکتانس شبکه که در این مقاله پیشنهاد می شود از جم له روشهای مورد بررسی خواهد بود. تمامی روشهای مذکور توسط نرم افزار شبیه سازی شده و در انتها مورد مقایسه PSCAD/EMTDC قرار می گیرند. همچنین با بررسیهای انجام شده در این مقاله نتایجی متفاوت با مرجع مذکور بدست آمد و مشخص شد که برخی از موارد ارائه شده، منجر به ک اهش پایداری دینامیکی ژنراتور میگردند.

کلمات کلیدی

, ژنراتور القایی, نیروگاه بادی, پایداری دینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036795,
author = {علی آبادی, هادی and قاضی, رضا},
title = {بررسی و شبیهسازی روشهای پیشنهادی بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه های بادی سرعت ثابت با استفاده از نرم افزارPSCAD/EMTDC},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژنراتور القایی، نیروگاه بادی، پایداری دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و شبیهسازی روشهای پیشنهادی بهبود پایداری دینامیکی نیروگاه های بادی سرعت ثابت با استفاده از نرم افزارPSCAD/EMTDC
%A علی آبادی, هادی
%A قاضی, رضا
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2006

[Download]