دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد, دوره (2), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (9-13)

عنوان : ( ارزیابی اثر ضد التهابی داروی Theranekron در موش صحرایی )

نویسندگان: سعید حبیبیان دهکردی , حسین نورانی , سیاوش شریفی , معصومه احدیان , کاملیا تقدسی , مریم اخوان طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی اثر ضد التهابی داروی Theranekron در موش صحرایی

کلمات کلیدی

ارزیابی اثر ضد التهابی داروی Theranekron در موش صحرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036807,
author = {سعید حبیبیان دهکردی and نورانی, حسین and سیاوش شریفی and معصومه احدیان and کاملیا تقدسی and مریم اخوان طاهری},
title = {ارزیابی اثر ضد التهابی داروی Theranekron در موش صحرایی},
journal = {دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد},
year = {2009},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {028X-2008},
pages = {9--13},
numpages = {4},
keywords = {ارزیابی اثر ضد التهابی داروی Theranekron در موش صحرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر ضد التهابی داروی Theranekron در موش صحرایی
%A سعید حبیبیان دهکردی
%A نورانی, حسین
%A سیاوش شریفی
%A معصومه احدیان
%A کاملیا تقدسی
%A مریم اخوان طاهری
%J دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
%@ 028X-2008
%D 2009

[Download]