هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( بررسی اثر نانوتیتانیوم و متاکائولین بر مقاومت فشاری بتن )

نویسندگان: محمودرضا مولایی نیا , منصور قلعه نوی , محمد نصری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به گسترش روز افزون انواع مواد افزودنی به بتن در پروژه های اجرایی،انجام تحقیقات برروی رفتار بتن دارای این مواد ضروری به نظر میرسد. همچنین نظر به گسترش دانش دررابطه با رفتارمواد درمقیاس نانو، اثر مواد مختلف درابعاد نانو بر بتن درچندسال اخیرمورد توجه محققان قرار گرفته است. دراین تحقیق تعداد 280 نمونه بتنی حاوی نانوتیتانیوم با درصدهای 7،5،3،1 ومتاکائولین بادرصدهای 5, 8, 11, 11, 14 17, 20 ساخته شدند ومقاومت فشاری بتن حاوی آنها درنمونه های مختلف مکعبی واستوانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این برای تمام نمونه ها پارامتر سن نیز مورد لحاظ قرار گرفته و آنها در سنین 7 تا 90 روز ساخته شده اند. نهایتا پس از مقایسه رفتار بتنهای حاوی نانوتیتانیوم و متاکائولین با یکدیگر و با نمونه های شاهد درصد بهینه ی استفاده ازاین مواد مشخص گردیده است.

کلمات کلیدی

, نانوتیتانیوم, متاکائولین, مقاومت فشاری بتن, درصدبهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036816,
author = {محمودرضا مولایی نیا and قلعه نوی, منصور and محمد نصری},
title = {بررسی اثر نانوتیتانیوم و متاکائولین بر مقاومت فشاری بتن},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {نانوتیتانیوم، متاکائولین، مقاومت فشاری بتن، درصدبهینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نانوتیتانیوم و متاکائولین بر مقاومت فشاری بتن
%A محمودرضا مولایی نیا
%A قلعه نوی, منصور
%A محمد نصری
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]