هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( بررسی پوسته های بتنی باینی )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , هاشم امینی طوسی , حسین حسین دخت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم سازه ای، پو سته بتنی، پوسته باینی، اجرا ، دلایل شکست

کلمات کلیدی

, سیستم سازه ای, پوسته بتنی, پو سته باینی, اجرا , دلایل شکست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036818,
author = {قلعه نوی, منصور and امینی طوسی, هاشم and حسین دخت, حسین},
title = {بررسی پوسته های بتنی باینی},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {سیستم سازه ای، پوسته بتنی، پو سته باینی، اجرا ، دلایل شکست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پوسته های بتنی باینی
%A قلعه نوی, منصور
%A امینی طوسی, هاشم
%A حسین دخت, حسین
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]