دومین همایش ملی صنایع بالادستی و مخازن هیدروکربوری علوم و صنایع وابسته , 2013-05-09

عنوان : ( مقایسه روشهای اشباع 53 % جیوه ) Winland R35 (ونشانگرزون جریانی) FZI ( برای توصیف واحدهای جریانی مخزن بنگستان در میدان منصوری )

نویسندگان: یاسر نوریان مادوان , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , سید علی اکبر عبدالهی موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند ایلام، واحدهای جریانی، مخزن بنگستان، میدان منصوری، نشانگرزونجریانی، روش اشباع 03 %جیوه

کلمات کلیدی

, سازند ایلام, واحدهای جریانی, مخزن بنگستان, میدان منصوری, نشانگرزونجریانی, روش اشباع 03 %جیوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036833,
author = {نوریان مادوان, یاسر and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and سید علی اکبر عبدالهی موسوی},
title = {مقایسه روشهای اشباع 53 % جیوه ) Winland R35 (ونشانگرزون جریانی) FZI ( برای توصیف واحدهای جریانی مخزن بنگستان در میدان منصوری},
booktitle = {دومین همایش ملی صنایع بالادستی و مخازن هیدروکربوری علوم و صنایع وابسته},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازند ایلام، واحدهای جریانی، مخزن بنگستان، میدان منصوری، نشانگرزونجریانی، روش اشباع 03 %جیوه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روشهای اشباع 53 % جیوه ) Winland R35 (ونشانگرزون جریانی) FZI ( برای توصیف واحدهای جریانی مخزن بنگستان در میدان منصوری
%A نوریان مادوان, یاسر
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A سید علی اکبر عبدالهی موسوی
%J دومین همایش ملی صنایع بالادستی و مخازن هیدروکربوری علوم و صنایع وابسته
%D 2013

[Download]