مطالعات انقلاب اسلامی, دوره (10), شماره (34), سال (2013-10) , صفحات (181-200)

عنوان : ( تحلیل انتقادی گفتمان صدور انقلاب امام خمینی (ره) )

نویسندگان: سیدحسین اطهری , سمیه زمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ین مقاله با استفاده از روش نورمن فرکلاف، گفتمان صدور انقلاب امام خمینی(ع) را مورد بررسی قرار می‌دهد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که گفتمان صدور انقلاب، با کدام پیش‌فرض‌ها و با کدام دلالت‌های ضمنی در فاهمه عمومی وارد و جاذبه ایجاد کرده بود؟ در این مقاله اثبات می‌شود که رابطه تعاملی بینِ متن و زمینه و تکیه بر ایدئولوژی اسلام، موجب هژمون شدن اندیشه امام خمینی(ع) در باب صدور انقلاب گردیده است. همچنین این امر، خود باعث تفهم معنایی گفتمان صدور انقلاب و دریافت رابطه پیچیده قدرت و ایدئولوژی در گفتار ایشان می‌شود و نشان می‌دهد گفتمان صدور انقلاب امام خمینی(ع) در راستای بازتولید ساختار قدرت انقلابی و تداوم مشروعیت آن تکوین یافته است.

کلمات کلیدی

, تحلیل گفتمان, صدورانقلاب, امام خمینی, گفتمان انقلاب اسلامی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036858,
author = {اطهری, سیدحسین and زمانی, سمیه},
title = {تحلیل انتقادی گفتمان صدور انقلاب امام خمینی (ره)},
journal = {مطالعات انقلاب اسلامی},
year = {2013},
volume = {10},
number = {34},
month = {October},
issn = {2008-5834},
pages = {181--200},
numpages = {19},
keywords = {تحلیل گفتمان-صدورانقلاب-امام خمینی-گفتمان انقلاب اسلامی- هژمونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل انتقادی گفتمان صدور انقلاب امام خمینی (ره)
%A اطهری, سیدحسین
%A زمانی, سمیه
%J مطالعات انقلاب اسلامی
%@ 2008-5834
%D 2013

[Download]