ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2009-07-28

عنوان : ( اثرات تجویز سالینومایسین و مادورامایسین بر روی شدت کوکسیدیوز جوجه‌های گوشتی آلوده شده به روش تجربی با گونه های آیمریا )

نویسندگان: حسین نورانی , عبدالکریم زمانی مقدم , شهاب بهادران , خداداد پیرعلی خیرآبادی , نسرین حقیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات تجویز سالینومایسین و مادورامایسین بر روی شدت کوکسیدیوز جوجه‌های گوشتی آلوده شده به روش تجربی با گونه های آیمریا

کلمات کلیدی

اثرات تجویز سالینومایسین و مادورامایسین بر روی شدت کوکسیدیوز جوجه‌های گوشتی آلوده شده به روش تجربی با گونه های آیمریا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036869,
author = {نورانی, حسین and عبدالکریم زمانی مقدم and شهاب بهادران and خداداد پیرعلی خیرآبادی and نسرین حقیقی},
title = {اثرات تجویز سالینومایسین و مادورامایسین بر روی شدت کوکسیدیوز جوجه‌های گوشتی آلوده شده به روش تجربی با گونه های آیمریا},
booktitle = {ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {اثرات تجویز سالینومایسین و مادورامایسین بر روی شدت کوکسیدیوز جوجه‌های گوشتی آلوده شده به روش تجربی با گونه های آیمریا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات تجویز سالینومایسین و مادورامایسین بر روی شدت کوکسیدیوز جوجه‌های گوشتی آلوده شده به روش تجربی با گونه های آیمریا
%A نورانی, حسین
%A عبدالکریم زمانی مقدم
%A شهاب بهادران
%A خداداد پیرعلی خیرآبادی
%A نسرین حقیقی
%J ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2009

[Download]