نخستین همایش ملی بیماری های اقتصادی صنعت پرورش قزل آلای رنگین کمان , 2009-05-17

عنوان : ( ابداع مدل تزریق شریانی روده ای برای مطالعه عوامل بیماریزای روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) )

نویسندگان: امین نعمت اللهی , حسین نورانی , اسماعیل پیرعلی , هنگامه ملکیان , زهرا ستاری , شفیق شفیعی , یدالله خسروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابداع مدل تزریق شریانی روده ای برای مطالعه عوامل بیماریزای روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

کلمات کلیدی

مدل تزریق شریانی روده ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036902,
author = {امین نعمت اللهی and نورانی, حسین and اسماعیل پیرعلی and هنگامه ملکیان and زهرا ستاری and شفیق شفیعی and یدالله خسروی},
title = {ابداع مدل تزریق شریانی روده ای برای مطالعه عوامل بیماریزای روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)},
booktitle = {نخستین همایش ملی بیماری های اقتصادی صنعت پرورش قزل آلای رنگین کمان},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {مدل تزریق شریانی روده ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ابداع مدل تزریق شریانی روده ای برای مطالعه عوامل بیماریزای روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
%A امین نعمت اللهی
%A نورانی, حسین
%A اسماعیل پیرعلی
%A هنگامه ملکیان
%A زهرا ستاری
%A شفیق شفیعی
%A یدالله خسروی
%J نخستین همایش ملی بیماری های اقتصادی صنعت پرورش قزل آلای رنگین کمان
%D 2009

[Download]