مطالعات اسلامی, دوره (82), شماره (1), سال (2010-3) , صفحات (203-224)

عنوان : ( بررسی رویکرد مدعیان هولوکاست در حمایتهای حقوقی از کشتگان یهود )

نویسندگان: غلامرضا خواجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی به عمل آمده هولوکاست برخی از یهودیان کشتگان خویش را گنهکار و برخی بیگناه می دانند

کلمات کلیدی

, یهودیان صهیونیست, هولوکاست, مجازات الهی, حامیان دولت یهود, مهاجرت یهودیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036923,
author = {خواجی, غلامرضا},
title = {بررسی رویکرد مدعیان هولوکاست در حمایتهای حقوقی از کشتگان یهود},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2010},
volume = {82},
number = {1},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {203--224},
numpages = {21},
keywords = {یهودیان صهیونیست، هولوکاست، مجازات الهی، حامیان دولت یهود، مهاجرت یهودیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رویکرد مدعیان هولوکاست در حمایتهای حقوقی از کشتگان یهود
%A خواجی, غلامرضا
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2010

[Download]