جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام, دوره (1), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (17-44)

عنوان : ( مدل‌سازی ژنوم‌های ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق )

نویسندگان: محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , هادی صیادی , حسین اصغری ثانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژنوم ژئوپلیتیک، نقشه ی عوامل ثابت و متغیّر جغرافیایی تأثیرگذار بر سیاست و برخاسته از جغرافیای یک کشور است که سیاست خارجی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. شناخت دیدگاه‌های ژئوپلیتیک نشأت‌گرفته از ژنوم های ژئوپلیتیک همسایگان و شناسایی کدهای ژئوپلیتیک موجود در کشورهای هدف می تواند نقش مؤثری در اتخاذ سیاست خارجی همراستا با وزن ژئوپلیتیک ایفا نماید. باتوجه به اشتراک در پیشینه‌ی تاریخی، فرهنگی و نژادی عراق با ایران، و نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه ای در این کشور، شناسایی و مطالعه ی نقشه‌ی ژنگانِ ژئوپلیتیک این کشور برای جهت دهی به سیاست خارجی ایران ضروری است. نگارندگان، با تأکید بر تحلیل کدها و ژنوم‌های ژئوپلیتیک موجود در جغرافیای سیاسی ایران و عراق کوشش نموده‌اند تا در قالب مدلی تحت‌عنوان مدل تقابل کد/ ژنوم‌های ایران وعراق، پیامدهای این تقابل و تأثیر آن بر سیاست خارجی دو کشور را تحلیل نمایند.

کلمات کلیدی

, ژنوم ژئوپلیتیک, کد ژئوپلیتیک, سیاست خارجی, ایران, عراق.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036932,
author = {خلیلی, محسن and حیدری, جهانگیر and صیادی, هادی and اصغری ثانی, حسین},
title = {مدل‌سازی ژنوم‌های ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق},
journal = {جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {2252-0732},
pages = {17--44},
numpages = {27},
keywords = {ژنوم ژئوپلیتیک، کد ژئوپلیتیک، سیاست خارجی، ایران، عراق.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی ژنوم‌های ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق
%A خلیلی, محسن
%A حیدری, جهانگیر
%A صیادی, هادی
%A اصغری ثانی, حسین
%J جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
%@ 2252-0732
%D 2012

[Download]