هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری , 2011-04-27

عنوان : ( بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی در حوزه رودخانه اعظم هرات در استان یزد )

نویسندگان: الهه گودرزی , محمدتقی دستورانی , علیرضا مساح بوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی در حوزه رودخانه اعظم هرات در استان یزد مورد مطالعه قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, SPI&RDI BLARS, WG BCGCM3, AR4 B6245 B\' ( # )%
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036955,
author = {الهه گودرزی and دستورانی, محمدتقی and علیرضا مساح بوانی},
title = {بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی در حوزه رودخانه اعظم هرات در استان یزد},
booktitle = {هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {SPI&RDI BLARS-WG BCGCM3-AR4 B6245 B\' ( # )%},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی در حوزه رودخانه اعظم هرات در استان یزد
%A الهه گودرزی
%A دستورانی, محمدتقی
%A علیرضا مساح بوانی
%J هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری
%D 2011

[Download]