هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری , 2011-04-27

عنوان : ( ارزیابی تاثیر روشهای اتوماتیک استخراج پارامترهای فیزیکی آبراهه (در نرم افزار Arc GIS) بر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریانهای متمرکز )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , علی طالبی , اسماعیل عبدالله وند , علیرضا مقدم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر روشهای اتوماتیک استخراج پارامترهای فیزیکی آبراهه (در نرم افزار Arc GIS) بر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریانهای متمرکز مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: روش اتوماتیک, زمان تمرکز, زمان پیمایش, , جریان متمرکز کم عمق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036956,
author = {دستورانی, محمدتقی and علی طالبی and اسماعیل عبدالله وند and علیرضا مقدم نیا},
title = {ارزیابی تاثیر روشهای اتوماتیک استخراج پارامترهای فیزیکی آبراهه (در نرم افزار Arc GIS) بر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریانهای متمرکز},
booktitle = {هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: روش اتوماتیک، زمان تمرکز، زمان پیمایش، ،جریان متمرکز کم عمق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر روشهای اتوماتیک استخراج پارامترهای فیزیکی آبراهه (در نرم افزار Arc GIS) بر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریانهای متمرکز
%A دستورانی, محمدتقی
%A علی طالبی
%A اسماعیل عبدالله وند
%A علیرضا مقدم نیا
%J هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری
%D 2011

[Download]