چهارمین همایش علمی بیوانرژی (بیوماس و بیوگاز) , 2013-10-31

عنوان : ( بررسی اثر شدت جریان خوراک ورودی بر روی عملکرد پیل سوختی میکروبی در یک فرایند پیوسته )

نویسندگان: مهدیه سبحانی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیلهای سوختی میکروبی، امروزه به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر مطرح میباشند که میتوانند از هر ماده آلی تجزیهپذیر و در دسترس، توسط میکروارگانیسمها تولید انرژی برق کنند. قرارگیری این سیستمها در شرایطی بهینه و نسبتا پایدار، استفاده از آنها را در کاربردهای عملی ممکن میسازد. یکی از پارامترهای مورد توجه در این امر در جهت افزایش راندمان خروجی پیل، میزان بهینه شدت جریان عبوری میباشد. در این تحقیق تاثیر میزان نرخ جریان عبوری از محفظه آند بر روی عملکرد یک پیل سوختی میکروبی در مقیاس بزرگ، مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش میزان نرخ جریان آنولیت از 35 به 110 میلی لیتر بر ساعت، توان تولیدی از 133 به 238 میلی وات بر متر مربع افزایش یافت در حالیکه مقدار حذف در جریانهای ورودی و خروجی ناچیز و تقریبا یکسان بود. pH کاهش 64 درصدی نشان داد. همچنین میزان تغییرات COD در هر دو سیستم مقاومت داخلی بسیار کم مشاهده شدکه میتواند دلیلی بر عملکرد مناسب پیل باشد.

کلمات کلیدی

, COD , پیل سوختی میکروبی پیوسته, نرخ جریان عبوری, توان تولیدی, زمان ماند هیدرولیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036968,
author = {سبحانی, مهدیه and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {بررسی اثر شدت جریان خوراک ورودی بر روی عملکرد پیل سوختی میکروبی در یک فرایند پیوسته},
booktitle = {چهارمین همایش علمی بیوانرژی (بیوماس و بیوگاز)},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {COD ، پیل سوختی میکروبی پیوسته، نرخ جریان عبوری، توان تولیدی، زمان ماند هیدرولیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر شدت جریان خوراک ورودی بر روی عملکرد پیل سوختی میکروبی در یک فرایند پیوسته
%A سبحانی, مهدیه
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J چهارمین همایش علمی بیوانرژی (بیوماس و بیوگاز)
%D 2013

[Download]