بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( ایزولاسیون و شناسایی انتروکوکوس ها با روش های مولکولی PCR , Real-Time PCR )

نویسندگان: مطهره پیرنیا , فریده طباطبائی یزدی , محمدرضا عدالتیان دوم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتروکوکوس

کلمات کلیدی

انتروکوکوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036989,
author = {پیرنیا, مطهره and طباطبائی یزدی, فریده and عدالتیان دوم, محمدرضا},
title = {ایزولاسیون و شناسایی انتروکوکوس ها با روش های مولکولی PCR , Real-Time PCR},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {انتروکوکوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایزولاسیون و شناسایی انتروکوکوس ها با روش های مولکولی PCR , Real-Time PCR
%A پیرنیا, مطهره
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]