هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های آهک مارنی سازند آبدراز )

نویسندگان: معصومه خلیلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد خانه باد , پوریا دهقان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ویژگیها سنگها مصرفی در تهیه سیمان یا مصارف دیگر به دلیل عدم امکان بازساز آن ها از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. بنابراین بررسی خصوصیات این نوع از سنگ ها از اصول اولیه کار است. در این راستا ارزیابی ویژگی ها فیزیکی نقش مهمی دارند. در این تحقیق ارتباط بین خصوصیات فیزیکی و میزان دوام دار ۱۵ نمونه سنگ آهک مارنی سازند آبدراز بررسی شده است. آزمایشات تعیین خواص فیزیکی شامل دانسیته، جذب آب و تخلخل بر رو نمونهها صورت گرفت. همچنین به منظور تعیین شاخص دوام در ۴ سیکل بر رو نمونه انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با بهبود خواص فیزیکی، دوام دار نمونه ها افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, ویژگی های فیزیکی, دوام داری, سازند آبدراز, آهک مارنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036993,
author = {خلیلی, معصومه and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and خانه باد, محمد and دهقان, پوریا},
title = {ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های آهک مارنی سازند آبدراز},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ویژگی های فیزیکی، دوام داری، سازند آبدراز، آهک مارنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های آهک مارنی سازند آبدراز
%A خلیلی, معصومه
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A خانه باد, محمد
%A دهقان, پوریا
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]