دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-02

عنوان : ( بررسی تطبیقی داستان پادشاه جهود در مثنوی و متون تفسیری پیش از آن )

نویسندگان: عبداله رادمرد , محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داستان پادشاه جهود که در دفتر اول مثنوی ابیات 325 تا 742 را به خود اختصاص داده است.

کلمات کلیدی

, مثنوی, متون تفسیری, پادشاه و جهود, متون تفسیری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037018,
author = {رادمرد, عبداله and مهدوی, محمدجواد},
title = {بررسی تطبیقی داستان پادشاه جهود در مثنوی و متون تفسیری پیش از آن},
booktitle = {دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور},
year = {2013},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {مثنوی، متون تفسیری، پادشاه و جهود، متون تفسیری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تطبیقی داستان پادشاه جهود در مثنوی و متون تفسیری پیش از آن
%A رادمرد, عبداله
%A مهدوی, محمدجواد
%J دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
%D 2013

[Download]