ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: پدافند غیرعامل , 2013-10-29

عنوان : ( مقابله اجتماعی با فاجعه در روستاهای شهرستان بم بعد از زلزله سال 1382 )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زلزله یا هر فاجعه طبیعی دیگر به بخش یا به عبارت دیگر لایه ای از جامعه آسیب می زند که لایه مورفولوژیک نامیده می شود. لایه مورفولوژیک شامل امکانات و ویژگی های فیزیکی جامعه می شود. در ادامه، این احتمال وجود دارد که جامعه بخشی از اعضای خود را از دست بدهد. میزان آسیب به اعضای جامعه، تابعی است از شدت حادثه و نیز استحکام فیزیکی و آمادگی دفاعی جامعه. از دست دادن برخی اعضای جامعه دو پیامد عمده دارد: اول، آسیب به شبکه های روابط اجتماعی و دوم فعال شدن اعضای شبکه های اجتماعی برای جبران آسیب. ویژگی مهم شبکه های اجتماعی آن است که عموما متکی به گره های خاصی نیستند و از بین رفتن گره های معدود منجر به گسست در شبکه نمی شود بلکه دیگر اعضای شبکه را ترغیب به نزدیکی می کند. البته این ادعا توسط دو عامل مهم محدود می شود: اول، تعداد اعضای آسیب دیده و دوم میزان فشار معیشتی به بازماندگان. شدت هر دو این عوامل اگر افزایش یابند می توانند انسجام اجتماعی را مختل کنند، نظم اجتماعی را برهم بریزند و اشخاص را به سوی فردگرایی رهنمون شوند. تحلیل های انجام شده با استفاده از داده های کمّی دست اول نشان می دهد که در روستاهای زلزله زده بم، شبکه های اجتماعی به یاری تقریبا تمام افراد آسیب دیده رفته اند و گرچه خود بازماندگان هم آسیب-دیده بودند اما یاریگری متوقف نشده و این خود عامل مهمی در هضم سریع تر پیامد های ناگوار زلزله بوده است.

کلمات کلیدی

, بم, زلزله, جامعه شناسی فاجعه, روستا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037046,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {مقابله اجتماعی با فاجعه در روستاهای شهرستان بم بعد از زلزله سال 1382},
booktitle = {ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: پدافند غیرعامل},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بم، زلزله، جامعه شناسی فاجعه، روستا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقابله اجتماعی با فاجعه در روستاهای شهرستان بم بعد از زلزله سال 1382
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: پدافند غیرعامل
%D 2013

[Download]