ششمین کنگره انجمن پدافند غیرعامل , 2013-10-29

عنوان : ( نسبت میان هویت ملی و هویت های قومی در ایران )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هویت های قومی و نسبت آن ها با هویت ملی از مهمترین مباحث انسجام جامعوی درکشورهای چندقومیتی و نیزکشورهای مهاجرپذیراست. مدعای اصلی نوشتار حاضر این است که نسبت میان هویت قومی و ملی در نزد اقوام مختلف ایرانی تابعی از اشتراک عناصر فرهنگ قومی و ملی آنهاست. براساس تحلیل ثانویه داده های یک پیمایش وسیع قومی، رابطه میان هویت ملی با هویت های قومی در میان شش قوم ایرانی شامل ترک ، بلوچ ، لر ، کرد ، فارس و عرب مورد بررسی تجربی قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که : در میان تمام اقوام مذکور همبستگی مثبت میان هویت ملی و هویت قومی وجود دارد و این دونوع هویت، مقوم یکدیگرند، گرچه این همبستگی در میان این شش قوم بسیار متفاوت است.

کلمات کلیدی

, قومیت, هویت قومی, هویت ملی , تجانس هویتی , اقوام ایرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037047,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and یوسفی, علی},
title = {نسبت میان هویت ملی و هویت های قومی در ایران},
booktitle = {ششمین کنگره انجمن پدافند غیرعامل},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قومیت، هویت قومی، هویت ملی ، تجانس هویتی ، اقوام ایرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نسبت میان هویت ملی و هویت های قومی در ایران
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A یوسفی, علی
%J ششمین کنگره انجمن پدافند غیرعامل
%D 2013

[Download]