فرایند نو, دوره (7), شماره (40), سال (2012-12) , صفحات (5-12)

عنوان : ( مدل‌سازی و شبیه سازی غشاء پالادیم-نقره بر پایه سرامیکی برای جداسازی مخلوط گازی )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی , مهدی امرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از تکنولوژی غشایی یکی از مناسب‌ترین روش‌ها برای فرآیند های جداسازی از جمله برای جداسازی گازها می‌باشد. با توجه به وقت و هزینه های زیاد مطالعات آزمایشگاهی، دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) می‌تواند پیش بینی خوبی از رفتار سیال بدون انجام آزمایش داشته باشد. در این تحقیق، فرآیند جداسازی مخلوط گازی هیدروژن و نیتروژن توسط غشاء پالادیم-نقره بر پایه سرامیکی در یک مدول لوله ای توسط نرم افزارCOMSOL Multiyphysics شبیه سازی شده است. نتایج این تحقیق معرف آن است که با توجه به اندازه مولکولی کوچک‌تر و ضریب نفوذ بیشتر هیدروژن نسبت به نیتروژن، هیدروژن میل بیشتری برای عبور از غشاء متخلخل را داراست. همچنین با افزایش فشار خوراک، کسر مولی گاز هیدروژن و دبی ورودی خوراک در سمت پوسته و فلاکس تراوش یافته گاز هیدروژن که از غشاء عبور می‌کند در سمت لوله افزایش می‌یابد. مقایسه نتایج حاصل از این شبیه سازی با داده های آزمایشگاهی انطباق خوبی را ازخود نشان می دهد. لذا با توجه به هزینه کم محاسبات و قابل اطمینان بودن این روش و دقت آن، استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی برای طراحی این نوع مدول ها پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, جداسازی, مخلوط گازی, غشاء, دینامیک سیالات محاسباتی, شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037053,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر and مهدی امرائی},
title = {مدل‌سازی و شبیه سازی غشاء پالادیم-نقره بر پایه سرامیکی برای جداسازی مخلوط گازی},
journal = {فرایند نو},
year = {2012},
volume = {7},
number = {40},
month = {December},
issn = {1735-6466},
pages = {5--12},
numpages = {7},
keywords = {جداسازی، مخلوط گازی، غشاء، دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی و شبیه سازی غشاء پالادیم-نقره بر پایه سرامیکی برای جداسازی مخلوط گازی
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A مهدی امرائی
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2012

[Download]