بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2013) , 2013-11-02

عنوان : ( کنترل تناسبی-رزونانسی فرکانس-تطبیقی جریان مبدل PWM متصل به شبکه بدون سنسور ولتاژ شبکه در سیستم های تولید پراکنده )

نویسندگان: حسین غلامی خشت , محمد منفرد , مهدی علومی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش کنترل مبدل PWM سه فاز متصل به شبکه بر مبنای کنترل تناسبی-رزونانسی ( PR) جریان و بدون استفاده از سنسور ولتاژ شبکه ارائه شده است. در روش پیشنهادی، ولتاژ شبکه با استفاده از روش بهینه سازی نیوتن–رافسون و به صورت برخط تخمین زده می-شود. سپس با استفاده از یک حلقه ی قفل شده در فرکانس (FLL) که بر ولتاژ تخمینی عمل می کند، فرکانس شبکه تخمین زده شده و برای به روز کردن فرکانس رزونانس کنترلر PR استفاده می شود. مفاهیم و پیاده سازی آسان، عملکرد حالت دائم و دینامیک خوب، حتی با وجود اغتشاشات شبکه و تغییرات فرکانس، به اضافه ی مزایای حذف سنسورهای ولتاژ از جمله کاهش ابعاد و هزینه و افزایش قابلیت اطمینان سیستم از مهم ترین مزایای روش پیشنهادی هستند.

کلمات کلیدی

, مبدل PWM سه فاز, واحد تولید پراکنده متصل به شبکه, کنترل تناسبی-رزونانسی جریان, تخمین ولتاژ شبکه, کنترل بدون سنسور ولتاژ, الگوریتم نیوتن-رافسو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037064,
author = {غلامی خشت, حسین and منفرد, محمد and علومی بایگی, مهدی},
title = {کنترل تناسبی-رزونانسی فرکانس-تطبیقی جریان مبدل PWM متصل به شبکه بدون سنسور ولتاژ شبکه در سیستم های تولید پراکنده},
booktitle = {بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2013)},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مبدل PWM سه فاز، واحد تولید پراکنده متصل به شبکه، کنترل تناسبی-رزونانسی جریان، تخمین ولتاژ شبکه، کنترل بدون سنسور ولتاژ، الگوریتم نیوتن-رافسو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل تناسبی-رزونانسی فرکانس-تطبیقی جریان مبدل PWM متصل به شبکه بدون سنسور ولتاژ شبکه در سیستم های تولید پراکنده
%A غلامی خشت, حسین
%A منفرد, محمد
%A علومی بایگی, مهدی
%J بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2013)
%D 2013

[Download]